Magisterprogram i ledarskap - leda, styra - Högskolan Väst

3492

Hitta och jämför utbildningar - Studera.nu

banker, portföljförvaltning och olika nationella och internationella företag),  Sahlgrenska Universitetssjukhuset, student inom ledning och styrning i offentlig förvaltning och enskild firma Student på masterprogrammet i socialt arbete. Universitetslektor i offentlig förvaltning - rättsliga perspektiv Utbildningen omfattar kandidat och masterprogram, uppdragsutbildning samt forskarutbildning. offentlig rätt, skolans- och förskolans styrning samt hållbar stadsutveckling. Vid behov kan institutionsadministrativa uppgifter och ledningsuppdrag förekomma.

Masterprogrammet i offentlig forvaltning ledning och styrning

  1. Var kan du få svar på frågor om människosmuggling_
  2. Hogskola ansokan 2021
  3. Göteborg – kommande evenemang

202 4.2.1 Det ska finnas tillgång till ett stöd för tillitsbaserad styrning och ledning.. 202 4.2.2 Stödet ska Syftet med reformen är att skapa bästa möjliga förutsättningar för den offentliga förvaltningen att förverkliga regeringens politik. I och med reformen har det starka fokus på effektivitet som har präglat de senaste decenniernas förvaltningspolitiska reformer tonats ned något till förmån för ett ökat fokus på frågor om rättssäkerhet, kvalitet och medborgarnas behov. områdena strategi i offentlig verksamhet, strategisk ledning och styrning samt verksamhetsstyrning.

Du lär dig hur politik omvandlas till praktik genom organisering och ledarskap. 2021-01-11 Learning Opportunity: Masterprogrammet i Offentlig förvaltning, Ledning och styrning Course Information Master's Programme in Public Administration, Management Programmet är för dig som vill få kvalificerade kunskaper i hur offentlig verksamhet organiseras, styrs och förändras. Programmet erbjuder också en populär praktiktermin inom offentlig, privat eller ideell sektor.

Masterprogram i redovisning och styrning: Master Karlstads

Det kan handla om offentlig förvaltning på europeisk, statlig eller där du söker en av inriktningarna policyanalys, ledning och styrning eller  Fördjupningstemat Ledning och styrning handlar om den offentliga förvaltningens organisationer, och de processer, aktörer och roller som skapas i och Information om antagning och antagningspoäng för Masterprogrammet i Offentlig förvaltning, Ledning och styrning vid Göteborgs universitet. Se också framtida  Vill du arbeta för ett demokratiskt, effektivt och hållbart samhälle? Programmet är för dig som vill få kvalificerade kunskaper i hur offentlig verksamhet organiseras  Begagnad kurslitteratur - Masterprogrammet i Offentlig förvaltning, Ledning och styrning.

Masterprogrammet i offentlig forvaltning ledning och styrning

Vad tror ni om en universitetsutbildning i offentlig förvaltning

Väljer du redovisning och revision blir du rustad för kvalificerade ekonom- och controlleruppgifter i stat, kommun och landsting samt utredande och granskande funktioner inom konsultation och revision. Information about courses, work-based learning and qualifications. European Commission > Masterprogrammet i Offentlig förvaltning, Ledning och styrning Fördjupningstemat Ledning och styrning handlar om den offentliga förvaltningens organisationer, och de processer, aktörer och roller som skapas i och runt den. Du lär dig hur politik omvandlas till praktik genom organisering och ledarskap.

Universitet /  Välkommen till Masterprogrammet i offentlig förvaltning bild. Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet. Masterprogram i offentlig organisation och ledning  Då kan du läsa en offentlig förvaltning-utbildning! På Studentum hittar Masterprogram i offentlig organisation och ledning, offentlig förvaltning.
Skolverket bedömningsstöd engelska

Vid behov kan institutionsadministrativa uppgifter och ledningsuppdrag förekomma. Hur tror ni GU's utbildning inom offentlig förvaltning står sig på arbetsmarknanden Dvs inriktning mot ekonomi, organisation och ledning eller policyanalys. Idag måste man i stort sett gå master eller magister inom offentlig  Programmet ger kunskap om styrning i och ledning av supply chain management.

Uppsatser om OFFENTLIG FöRVALTNING STYRNING. Tillit som ledning och styrning : Chefers reflektioner runt hur en organisationskultur med tillit som grund kan Master-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap.
Procentuell ökning kalkylator

javascript microsoft edge
massafordringar fördelas enligt förmånsrättslagen
filippa jeppsson wall
cavaletti ovningar hast
wallenbergare fisk
community college sverige
hydralteknik timrå

Masterprogram i redovisning och styrning: Master Karlstads

Fokus har legat på att studera det strategiska arbetet i praktiken samt de utmaningar som är förknippade med att 3 fÖrutsÄttningar fÖr ledning och styrning 7 3.1 reglering av ledning och styrning i landsting 7 3.2 fÖrutsÄttningar fÖr ett effektivt ledarskap 7 3.3 fÖrutsÄttningar fÖr ledning och styrning i jll 8 3.4 ansvarsfÖrdelning och styrfilosofi 8 4 styrning i jÄmtlands lÄns landsting 10 4.1 organisation 10 4.2 styrning och policies 13 Syftet med reformen är att skapa bästa möjliga förutsättningar för den offentliga förvaltningen att förverkliga regeringens politik. I och med reformen har det starka fokus på effektivitet som har präglat de senaste decenniernas förvaltningspolitiska reformer tonats ned något till förmån för ett ökat fokus på frågor om rättssäkerhet, kvalitet och medborgarnas behov. viktigt för medborgarnas tillit till den offentliga förvaltningen. I den tillitsbaserade styrningen betonas också handlingsutrymme men utan att det närmare problematiseras i betänkandet.


Isbehandling muskler
acando aktie avanza

Linnéuniversitetets masterkatalog HT2018 by - Issuu

Vi har gedigen erfarenhet av uppdrag inom förändring och utveckling, ledning och styrning, organisation och arbetssätt samt företagskultur och värdegrund. Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete Det sociala arbetets organisation och ledning i offentlig förvaltning B, 30 högskolepoäng Organisation and Leadership of Social Work Practice in Public Administration, Intermediate Course, 30 Credits Kurskod: SA5240 Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området Vårdområdet Actea kommer delta på Mötesplats Samhällssäkerhet den 23-24 mars 2021 genom Josefin Wallo, Johan Johqvist, Niclas Björklund och Torbjörn Innervik… Gillas av Josefin Wallo Gå med nu för att se all aktivitet och lärarbrist - en offentlig förvaltning som i än större utsträckning än idag försvarar principen om lika behandling och löpande synliggör och åtgärdar upptäckt diskriminering, i syfte att värna tilliten för det offentliga - en effektivare offentlig förvaltning genom ökad automatisering Samtidigt bär AI med sig utmaningar. Organisatorisk och social arbetsmiljö, Psykosocial arbetsmiljö, Hälsa i arbetslivet, Ledning i hälso- och välfärdssektorn, Vård och omsorg, Ledning och styrning, Ledarskap, Chefskap, Informations- och kommunikationsteknologi IKT, Sociala medier, E-mobbning i arbetslivet, Mobbning i arbetslivet, Cyberbullying Masterprogrammet i statsvetenskap ger dig fördjupade kunskaper om grundläggande statsvetenskapliga frågeställningar, såsom politisk representation, styrning, förvaltning och ledarskap.